O nás

Co je Smart Mouth

Originální logopedická pomůcka Smart Mouth je pohyblivý model dutiny ústní, který umožňuje hlavně dětem názorně ukázat a vyzkoušet si polohy a pohyby jazyka potřebné především pro artikulaci jednotlivých hlásek. Hravý vzhled pomůcky pomáhá u dětí podnítit zájem a udržet jejich pozornost. Do celého cvičení vnáší zábavný prvek přispívající k motivaci a chuti trénovat, což jsou důležité faktory zvyšující úspěšnost terapie.

Pohyblivý model dutiny ústní výborně funguje i při koordinaci pohybů dominantní ruky a jazyka, čímž zlepšuje spolupráci obou mozkových hemisfér. Dítě si vyzkouší správné polohování či pohyb jazyka pomocí ruky v dutém jazyku pomůcky, kde mu můžeme pomoci s přesným provedením polohy nebo pohybu vedením jazyka. Poté postupně zkouší totéž se svým jazýčkem, přičemž má stálou možnost multisenzoriálního srovnání, jednak vizuálního (k dispozici je vždy zrcadlo) a sluchového, kdy mu logoped vysvětluje, co se přesně děje a co je nutné ještě vylepšit, a jednak pracuje s polohocitem a pohybocitem v dominantní ruce a ve svém jazýčku.

Smart Mouth je určen pro terapie v logopedických ordinacích a zdravotnických zařízeních, kde je nutno demonstrovat práci orofaciálního systému, dále pro školská zařízení, mateřské školy, základní školy, speciální školy s logopedickou péčí, speciálněpedagogická centra , včetně center pro děti s PAS, CTA, či sociální zařízení se zaměřením na logopedickou prevenci a péči a podobně.

Hlavní výhody SmartMouth


Zvýšení motivace

Názornost a multisenzoriální přístup

Uvědomění si práce mluvidel

Spolupráce mozkových hemisfér

Proč si vybrat právě SmartMouth

  • Nepracujte tvrdě, pracujte chytře - SmartMouth.
  • SmartMouth, s ní se děti učí rády.
  • SmartMouth, když je cvičení hrou.
  • SmartMouth, pomozte dětem sdělit světu, co cítí.
  • SmartMouth, bezchybná řeč nebyla nikdy tak blízko.

Reference

Cvičení se SmartMouth

JEN 1680 Kč za originální logopedickou pomůcku Smart Mouth v provedení ECOline. Pojištěncům ZP MV ČR (211) nabízí pojišťovna příspěvek až do výše 2000 Kč.

Koupit