O nás

Co je Smart Mouth

Originální logopedická pomůcka Smart Mouth je pohyblivý model dutiny ústní, který umožňuje hlavně dětem názorně ukázat a vyzkoušet si polohy a pohyby jazyka potřebné především pro artikulaci jednotlivých hlásek. Hravý vzhled pomůcky pomáhá u dětí podnítit zájem a udržet jejich pozornost. Do celého cvičení vnáší zábavný prvek přispívající k motivaci a chuti trénovat, což jsou důležité faktory zvyšující úspěšnost terapie.

Pohyblivý model dutiny ústní výborně funguje i při koordinaci pohybů dominantní ruky a jazyka, čímž zlepšuje spolupráci obou mozkových hemisfér. Dítě si vyzkouší správné polohování či pohyb jazyka pomocí ruky v dutém jazyku pomůcky, kde mu můžeme pomoci s přesným provedením polohy nebo pohybu vedením jazyka. Poté postupně zkouší totéž se svým jazýčkem, přičemž má stálou možnost multisenzoriálního srovnání, jednak vizuálního (k dispozici je vždy zrcadlo) a sluchového, kdy mu logoped vysvětluje, co se přesně děje a co je nutné ještě vylepšit, a jednak pracuje s polohocitem a pohybocitem v dominantní ruce a ve svém jazýčku.

Smart Mouth je určen pro terapie v logopedických ordinacích a zdravotnických zařízeních, kde je nutno demonstrovat práci orofaciálního systému, dále pro školská zařízení, mateřské školy, základní školy, speciální školy s logopedickou péčí, speciálněpedagogická centra , včetně center pro děti s PAS, CTA, či sociální zařízení se zaměřením na logopedickou prevenci a péči a podobně.

Hlavní výhody SmartMouth


Zvýšení motivace

Názornost a multisenzoriální přístup

Uvědomění si práce mluvidel

Spolupráce mozkových hemisfér

Proč si vybrat právě SmartMouth

  • Nepracujte tvrdě, pracujte chytře - SmartMouth.
  • SmartMouth, s ní se děti učí rády.
  • SmartMouth, když je cvičení hrou.
  • SmartMouth, pomozte dětem sdělit světu, co cítí.
  • SmartMouth, bezchybná řeč nebyla nikdy tak blízko.

Reference

Cvičení se SmartMouth

JEN 1450 Kč za originální logopedickou pomůcku Smart Mouth! Mimořádná cena platí do vyprodání zásob. Pojištěncům ZP MV ČR (211) nabízí pojišťovna příspěvek až do výše 2000 Kč.

Koupit